Suvi Oikarisen gradu/master thesis

Kilpailijoille tiedoksi!

Suvi Oikarinen, itsekin menestynyt hiihtosuunnistaja Rovaniemeltä, opiskelee Jyväskylän yliopistossa liikuntabiologiaa viidettä vuotta. Hän on tekemässä gradua hiihtosuunnistuksen parissa, aiheena tasatyönnön biomekaniikka kapeilla urilla hiihdettäessä. Suunnistusliiton valmentajilla oli toiveena, että hän saisi tutkimukseen koehenkilöiksi myös muiden maiden kuin Suomen huippuhiihtosuunnistajia. Oikarinen tekee tutkimusta Ensilumen Rastien yhteydessä. Sarjoissa D21E ja H21E on molempina päivinä sijoitettu yksi rastiväli vastamäkeen niin, että hän saa tehtyä mittauksiaan. Mittaus ei häiritse kilpailijoita millään tavalla.

Information for participants!

Suvi Oikarinen, an elite ski orienteer herself from Rovaniemi, is studying biology of physical activity in Jyväskylä University for 5th year. She is preparing her master thesis on ski orienteering, with biomechanics of double pole technique when skiing on narrow trails as her topic. Trainers of Finnish Orienteering Federation proposed her to use other than Finnish elite orienteers in testing. Oikarinen will perform her study during the Ensilumen Rastit races. In classes D21E and H21E has one leg been set in uphill terrain, where she will make her measures. Measurement doesn’t cause any harm for competitors.

Kiitoksia avusta tutkimuksessa!
Thank you for your support in the study!