kiellot

Kielletyt alueet:

Alue 1: liikkuminen kielletty ajalla 14.11.-4.12.2016

Alue 2: liikkuminen kielletty muualla paitsi valaistuilla laduilla ajalla 14.11.-6.12.

Embargoed areas:

Area 1: embargoed 14.11.-4.12.2016

Area 2: embargoed outside illuminated tracks 14.11.-6.12.