Pitkänmatkan ratojen lyhennys/Shorten the distances

Uhkaavan kylmän ilman ja fyysisesti raskaan maastoalueen vuoksi, huomisia pitkänmatkan ratoja on hieman lyhennetty. Due to coming cold weather and physically tracks, distances will be shorten.

Tässä uudet ratapituudet ! Here are new distances !