Cold Weather Safety – Kylmän sään turvallisuus

Since the weather forecast is worrying, here is a reminder of the WRE IOF help section:

 

35. Cold weather safety

35.1 There are three main factors to be considered by the organiser and the IOF Event Adviser regarding cold weather safety: the temperature; the duration of the exposure; and the clothing and other protection against cold weather. These factors together with any other relevant information such as the ’wind chill factor’ must be taken into consideration when a decision is made regarding cold weather.

35.2 If the temperature level is between minus 15° C and minus 20° C at any point of the course, recommendations regarding cold weather protection must be given to competitors and competition officials. Adequate controls must be established to ensure that the recommendations are being followed and the competitors’ health and safety are protected.

35.3 If the temperature in a major portion of the course is minus 20° C or below, the competition shall be delayed or cancelled. Such decision is to be made jointly by the organiser and the IOF Event Adviser.

IOF Ski Orienteering Rules nov 2020 v1.2 WRE (1)

Koska sääennuste on huolestuttava, ohessa muistutus WRE IOF ohje kohta:

35. Kylmän sään turvallisuus

35.1 Järjestäjän ja IOF:n tapahtumaneuvojan tulee ottaa huomioon kolme päätekijää kylmän sään turvallisuudesta: lämpötila;altistuksen kesto; sekä vaatteet ja muut suojat kylmältä säältä. Nämä tekijät sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, kuten ”tuulen viileäkerroin”, on otettava huomioon, kun tehdään päätös kylmästä säästä.
35.2 Jos lämpötilataso on -15°C ja -20°C missä tahansa radan kohdassa, tulee kilpailijoille ja kilpailun toimihenkilöille antaa suosituksia kylmän sään suojaamiseksi. Asianmukaiset tarkastukset on otettava käyttöön sen varmistamiseksi, että suosituksia noudatetaan ja kilpailijoiden terveyttä ja turvallisuutta suojellaan.

35.3 Jos lämpötila suurimmalla osalla radasta on -20°C tai alle, kilpailu viivästyy tai perutaan. Tällaisen päätöksen tekevät järjestäjä ja IOF:n tapahtumaneuvoja yhdessä.