Fluorikielto WRE sarjoissa – Ban on Fluorinated Products

IOF kieltää fluoripitoisten PFOA/C8 -voiteiden käytön

IOF:n hallitus päätti viime kokouksessaan ottaa käyttöön tiettyjen fluoripitoisten voiteiden käyttökiellon IOF:n hiihtosuunnistustapahtumissa kaudesta 2021-2022 alkaen.

 

IOF on seurannut tiiviisti, kuinka fluoripitoisten voiteiden kiellosta on keskusteltu ja kuinka sitä on toteutettu muiden talviurheiluliittojen, ensisijaisesti Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) ja Kansainvälisen ampumahiihtoliiton (IBU) toiminnassa. Lopullisena tavoitteena on fluoripitoisten voiteiden täydellinen kieltäminen ja kauden 2021-2022 sääntöjen toimeenpano on ensimmäinen askel tähän suuntaan.

 

EU:ssa on voimassa kaksi voimassa olevaa asetusta, (EY) N:o 1907/2006 (”REACH”) ja (EU) 2019/1021 (”POP-asetus”), joiden mukaan tuotteiden (luistovoiteet), jotka sisältävät PFOA:ta(kutsutaan myös C8-tuotteiksi), valmistaminen, myyminen ja käyttö on kiellettyä.  FIS:n ja IBU:n vastaavien päätösten mukaisesti IOF on päättänyt julistaa, että PFOA/C8-tuotteiden käyttö on kiellettyä IOF:n tapahtumissa, mukaan lukien WRE-kilpailut. Tämä tarkoittaa, että kaikki PFOA/C8-tuotteet ovatkiellettyjä, kun taas niin sanotut C6-tuotteet ovat edelleen sallittuja kaudella 2021-2022.

 

Koska kehitteillä olevia välittömiä ja kustannustehokkaita testausmenetelmiä ei vielä ole käytössä, IOF vaatii IOF-tapahtumiin osallistuvilta urheilijoilta ja joukkueilta vakuutuksen uusien sääntöjen noudattamisesta. Vakuutuslomake tulee olla allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kaikilla niillä kilpailijoilla, jotka osallistuvat WRE-kilpailuun. Huom! WRE-kilpailuun kuuluvat vain sarjat H 21 ja D 21. Ainoastaan allekirjoitetun lomakkeen toimittaneilla kilpailijoilla on lupa osallistua kilpailuun. Kilpailija saa täytettyä lomaketta vastaan kilpailijanumeronsa kilpailutoimistosta tai infosta järjestäjien ohjeen mukaisesti.

 

IOF:lla on oikeus tarkastaa käytetyt voiteet ja tehdä tarvittaessa laboratoriotutkimuksia. Kielto tulee voimaan 1.11.2021 alkaen. IOF kannustaa myös jäsenliittoja asettamaan samanlaisia ​​kieltoja kansallisiin hiihtosuunnistustapahtumiin. Suomen Suunnistusliitto linjaa omat ohjeensa kansallisten kilpailujen osalta marraskuun aikana.

Linkki lomakkeeseen


IOF Ban on fluorinated products for ski-waxing Declaration of Conformity

Additional regulation and validity

This regulation and declaration of conformity is deemed an additional regulation per the
Competitions Rules for IOF Ski Orienteering Events §2.5. It is valid for all IOF events in the
2021/2022 Ski Orienteering season i.e., from 1 November 2021 to 31 October 2022.

The two current regulations (EC) No. 1907/2006 (“REACH”) and (EU) 2019/1021 (“POP
regulation”) state that it is forbidden to produce, sell and use products (ski-waxes) containing
PFOA (also termed C8 products). This applies to all such products, including those produced
prior to 4 July 2020. The IOF declares that the use of such products is forbidden at IOF events,
including World Ranking Events. For purpose of clarification this means that all PFOA/C8
products are banned while C6 products are still allowed for the season 2021/2022.