Tiedote – information

Kahvio ja pub auki Y1

Kellokkaassa ei ole kahviota.

Kilpailujen toteutumispäätös ilmoitetaan kisasivuilla klo 0900, ja mikäli kilpailu peruuntuu niin siitä ilmoitetaan klo 0930 tuomarineuvoston päätöksen jälkeen.

Nämä kellonajat koskevat molempia kilpailupäiviä.

——

There is a cafe and pub in Y1. There is no cafe in Kellokas.

The competition organization will inform competitioners latest at 9:30 if the competition is cancelled. The time is same on Saturday and Sunday.