Kilpailukutsu

Sarjat ja maksut:
H/D21 (WRE) 33€/päivä , H/D21C, H/D15, H/D17 ja H/D20; H35-80; D35-80 30€/päivä; H/D11, H/D13
20€/päivä. Avoimiin kuntosarjoihin ilmoittautuminen kilpailutoimistossa paikan päällä 15€/päivä.

Matkat ja aikataulut:
La 2.12. keskimatka WRE-kisa, väliaikalähtö klo 10.30 alkaen.
Su 3.12. pitkä matka WRE-kisa, väliaikalähtö klo 10.30 alkaen.

Ilmoittautuminen:
H/D21 viimeistään maanantaihin 20.11 klo 24.00 mennessä Eventoriin: https://eventor.orienteering.org
Muut sarjat su 26.11. klo 24.00 mennessä SSL:n IRMA-palvelua käyttäen: https://irma.suunnistusliitto.fi

Jälki-ilmoittautuminen:
1,5-kertaisin maksuin kaikkiin sarjoihin ti 28.11. klo 24.00 mennessä SSL:n IRMA-palvelua käyttäen.

Osanottomaksut:
Osanottomaksut on maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelussa.

Leimaus:
EmiTag-leimausjärjestelmää käytetään. EmiTag-kortin voi vuokrata järjestäjältä hintaan 10€/päivä tai
15€/2 päivää. Korttivuokra maksetaan paikan päällä kisakansliaan.

Kilpailutoimisto:
Kilpailutoimisto avoinna perjantai-iltana klo 16-21. Lapland Hotel Äkäshotellissa osoitteessa Äkäsentie
10 95970 Äkäslompolo, +358(0) 16 553 000. Lauantaina ja sunnuntaina kilpailutoimisto avoinna
kilpailukeskuksessa klo 8-15. Kilpailukeskuksena on Aurinko-Express-hissiasema 5 km Äkäshotellilta.

Opastus ja paikoitus:
Opastus kilpailukeskukseen Äkäslompolo-Ylläsjärvi maisematieltä. Paikoitus Y1:llä osoitteessa
Tunturintie 56, 95970 Kolari, josta 1,0 km kävely tai hiihto kilpailukeskukseen. Siirtyminen kestää noin 15
min.

Kartta:
Lauantai kaikissa sarjoissa hiihtosuunnistuskartta 1:10 000 / 5 m. Kartan koko A4. Tulostetaan 12/2017.
Sunnuntai sarjat H/D21. H/D20, H/D17, H/D35-40 hiihtosuunnistuskartta 1:15 000 / 5 m. Sarjat H/D11-
15 ja H/D45-80 1:10 000. Kartan koko A4. Tulostetaan 12/2017.

Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Arto Vilppola, 0408684980, info@skioyllas.fi
Kilpailusihteeri: Heidi Komu, 0407437557, suunta2000@gmail.com
Ratamestari: Eero Haapasalmi, OH
Ratavalvoja WRE ja ELR Hannu Myllärinen, JoKu
Tiedottaja: Heikki Roimela, 0503435090, heikki.roimela@pp.inet.fi

Lähtöajat:
Kisasivuilla www.skioyllas.fi torstaina 30.11.2017 lähtien.

Majoitus:
Majoitusvaraukset suoraan Lapland Hotel Äkäshotellin varauspalvelusta. Käytä varaamisen yhteydessä
koodia ”Suunnistus” osoitteessa: https://www.lyyti.in/Ski_Orienteering_Yllas_2017

Muuta:
Lumitilanne, sää ja muuta infoa löytyy kisasivuilta www.ensilumenrastit.fi

Tervetuloa nauttimaan hiihtosuunnistuksesta!
Suunta 2000 ry

 

 

Invitation

Classes and fees:
H/D21 (WRE) 33€/day, H/D21C, H/D15, H/D17 and H/D20; H35-80; D35-80 30€/day; H/D11, H/D13
20€/day. Registration for the open classes in the competition center at site 15€/day.

Distances and timetables:
Saturday 2.12. Middle distance WRE-race, first start at 10.30 am.
Sunday 3.12. Long distance WRE-race, first start at 10.30 am.

Entry:
H/D21 WRE-races by Monday 20.11. at 24.00 to Eventor: https://eventor.orienteering.org
Other classes by Sunday 26.11. at 24.00 to FOF’s IRMA-service: https://irma.suunnistusliitto.fi

Late entry:
1,5-fold payments to all classes by Tuesday 28.11. at 24.00 using FOF’s IRMA-service.

Fees:
Should be paid simultaneously with the registration in IRMA-service.

Punching:
EmiTag-punching system will be used. EmiTag-card can be rented from the organizers at a price of
10€/day or 15€/2 days. Card rental payment will be paid at place in the event office.

Event office:
The event office is open on Friday evening at 16.00-21.00 in Lapland Hotel Äkäshotel at Äkäsentie 10
95970 Äkäslompolo, +358(0) 16 553 000. The office is open in the Arena on Saturday and Sunday
8.00-15.00. The Arena is located at Aurinko-Express lift station 5 km from Äkäshotel.

Guidance and parking:
Guidance to the Arena from Äkäslompolo-Ylläsjärvi scenery road. Parking at Y1 parking place at
Tunturintie 56, 95970 Kolari where there is 1,0 km walking or skiing to the Arena. Transition takes
about 15 min.

Map:
Saturday all classes Ski Orienteering Map 1:10 000 / 5 m. Map size A4. Printed 12/2017
Sunday classes H/D21, H/D20, H/D17, H/D35-45 Ski Orienteering Map 1:15 000 / 5 m. Classes
H/D11-15 and H/D50-80 1:10 000. Map size A4. Printed 12/2017.

Organizers:
Event director: Arto Vilppola, 0408684980, info@skioyllas.fi
Event secretary: Heidi Komu, 0407437557, suunta2000@gmail.com
Course setter: Eero Haapasalmi, OH
Controller: WRE and ELR Hannu Myllärinen, JoKu
Media: Heikki Roimela, 0503435090, heikki.roimela@pp.inet.fi

Start lists:
At website www.skioyllas.fi by Thursday 30.11.2017.

Accommodation:
Bookings directly via Lapland Hotel Äkäshotel booking service. Use ”Suunnistus” code to book at:
https://www.lyyti.in/Ski_Orienteering_Yllas_2017

Other:
Snow and weather conditions and other related information you can find on the pages of the
competition web-site www.ensilumenrastit.fi

Welcome to enjoy the O-skiing experience!
Suunta 2000 ry

 

 

приглашение

Категории и оплата:
H/D21 (WRE) 33€/день, H/D21C, H/D15, H/D17 и H/D20; H35-80; D35-80
30€/день; H/D11, H/D13 20€/day. Регистрация на открытые категории в
Центре соревнований на месте стоит 15€/день.

Дистанции и расписание:
Суббота 2.12. Средняя дистанция WRE-гонка, начало в 10.30.
Воскресенье 3.12. Длинная дистанция WRE-гонка, начало в 10.30.

Запись:
На H/D21 WRE-гонки проводится до понедельника 20.11. до 24:00 на сайте:
https://eventor.orienteering.org
Запись на другие гонки проводится до воскресенья 26.11. до 24:00 на сайте
FOF’s IRMA: https://irma.suunnistusliitto.fi

Поздняя запись:
Независимо от категории, платёж должен быть осуществлён в 1.5-кратном
размере до вторника 28.11. до 24:00 на сайта FOF’s IRMA.

Вступительные взносы:
Взносы должны быть оплачены при регистрации на сайте IRMA.

Чипы для отметки на контрольных пунктах:
Будет использоваться система чипов EmiTag. Карты EmiTag можно взять в
аренду у организаторов по цене 10€/день или 15€/ за 2 дня. Оплатить аренду
карты можно на месте в офисе соревнований.

Офис соревнований:
Офис открыт в Пятницу с 16.00 до 21.00 в отеле Lapland Äkäshotel по адресу:
Äkäsentie 10 95970 Äkäslompolo, +358(0) 16 553 000. На Арене офис открыт в
Субботу и Восресенье с 8.00 до 15.00. Арена находится у Aurinko-Экспресс
подъёмника в 5 км от Äkäshotel.

Проезд к Арене и парковка:
Проезд к Арене осуществляется по дороге Äkäslompolo-Ylläsjärvi. Парковка в
Y1, парковочное место по адресу: Tunturintie 56, 95970 Kolari. Затем 1 км
пешком/на лыжах до Арены. Путь занимает около 15 минут.

Карта:
В субботу во всех категориях будет использоваться Карта для Лыжного
Ориентирования масштабом 1:10 000 / 5 м. Размер карты A4. Напечатана
12/2017. В воскресенье в категориях H/D21, H/D20, H/D17, H/D35-45 будет
использована Карта для Лыжного Ориентирования масштабом 1:15 000 / 5 м.
В категориях H/D11-15 и H/D50-80 масштаб карты 1:10 000. Размер карты
A4. Напечатана 12/2017.

Организаторы:
Директор соревнований: Arto Vilppola, 0408684980, info@skioyllas.fi
Секретарь соревнований: Heidi Komu, 0407437557, suunta2000@gmail.com
Составитель курсов: Eero Haapasalmi, OH
Контролёр: WRE & ELR Hannu Myllärinen, JoKu
Медиа: Heikki Roimela, 0503435090, heikki.roimela@pp.inet.fi

Start lists:
На сайте www.skioyllas.fi до четверга 30.11.2017.
Жильё:
Бронирование номеров производятся непосредственно через сервис
бронирования Lapland Hotel Äkäshotel. Чтобы забронировать номер,
используйте код ”Suunnistus” на сайте: https://www.lyyti.in/Ski_Orienteering_Yllas_2017

Другая информация:
Актуальную информацию про погодные условия и другое, вы можете найти
на сайте соревнований: www.ensilumenrastit.fi

Получите наслаждение от лыжного ориентирования и добро пожаловать!